Odlikuje nas strokovnost, kakovost in zanesljivost.

Za kupce

  • preverimo pravno stanje nepremičnine (lastništvo, hipoteka, služnosti, dostopi do zemljišč, gradbena in druga upravna dovoljenja …),
  • preverimo dejansko stanje nepremičnine,
  • sodelujemo in svetujemo pri izbiri nepremičnine,
  • svetujemo pri finančni konstrukciji nakupa in posredujemo pri pridobivanju posojila
  • sestavimo prodajno pogodbo,
  • vodimo prevzem nepremičnine, sestavimo prevzemni zapisnik ter izvedemo prepis
  • nudimo hrambo denarnih sredstev na fiduciarnem računu
  • pripravimo listine za vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov.

Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte na telefon 041 / 502 - 148 ali nas kotaktirajte preko Facebook-a