Odlikuje nas strokovnost, kakovost in zanesljivost.

Za prodajalce

  • ocenimo vrednost nepremičnine,
  • ob prevzemu nepremičnine, namenjene prodaji, pregledamo njeno zemljiškoknjižno stanje,
  • pomagamo pri postopku pridobivanja energetske izkaznice,
  • organiziramo oglede s potencialnimi kupci,
  • organiziramo in vodimo pogajanja za sklenitev pravnega posla (pogodbe),
  • po potrebi preverjamo sposobnost kupca, da izpolni pogodbene obveznosti,
  • sestavimo prodajno pogodbo,
  • vodimo prevzem nepremičnine, sestavimo prevzemni zapisnik ter izvedemo prepis komunalnih priključkov,
  • zastopamo prodajalca v davčnem postopku ter ga seznanimo z višino in vrsto davčnih obveznosti, z morebitnimi stroški notarskih storitev,
  • po potrebi organiziramo strokovne cenitve nepremičnine.

Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte na telefon 041 / 502 - 148 ali nas kotaktirajte preko Facebook-a